Kronika budowy

underline

Budynek BS2

12.01.2023

Zakończenie robót związanych z montażem dźwigu osobowego oraz wykończeniem ściany wokół drzwi szybowych.

Budynek BS2

12.01.2023

Montaż numeracji lokali mieszkalnych.

Budynek BS2

12.01.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek BS2

01.12.2022

Zamontowanie szklenia balustrad balkonowych.

Budynek BS2

01.12.2022

Wykonanie oznakowania pomieszczeń technicznych w piwnicy.

Budynek BS2

01.12.2022

Zakończenie robót w pomieszczeniach technicznych w piwnicy.

Budynek BS2

01.12.2022

Wykonanie oznakowania rozmieszczenia poszczególnych mieszkań w budynku.

Budynek BS2

01.12.2022

Zamontowanie skrzydeł drzwi wejściowych do mieszkań.

Budynek BS2

04.11.2022

Realizacja projektu zagospodarowania terenu - montaż oświetlenia zewnętrznego.

Budynek BS2

04.11.2022

Montaż elementów balustrad balkonowych - elewacja wschodnia budynku.

Budynek BS2

04.11.2022

Ułożenie trawy z rolki w ogródkach przynależnych do mieszkań położonych na parterze.

Budynek BS2

04.11.2022

Montaż balustrad na klatce schodowej.

Budynek BS2

04.11.2022

Prace wykończeniowe w wiatrołapie - zabudowa pod skrzynki lokatorskie.

Budynek BS2

04.11.2022

Zakończenie montażu systemowych paneli aluminiowych wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek BS2

29.09.2022

Montaż ogrodzenia placu zabaw i indywidualnych ogródków lokatorskich.

Budynek BS2

29.09.2022

Zamontowanie ościeżnic drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek BS2

29.09.2022

Montaż osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych.

Budynek BS2

29.09.2022

Realizacja projektu zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek BS2

29.09.2022

Zakończenie montażu grzejników oraz parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Budynek BS2

31.08.2022

Montaż elementów balustrad balkonowych - elewacja zachodnia budynku.

Budynek BS2

31.08.2022

Montaż elementów balustrad balkonowych - elewacja wschodnia budynku.

Budynek BS2

31.08.2022

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ogródkach lokatorskich.

Budynek BS2

31.08.2022

Szpachlowanie ścian i sufitów korytarzy części wspólnych budynku.

Budynek BS2

31.08.2022

Montaż elementów małej architektury na placu zabaw.

Budynek BS2

27.07.2022

Wykonanie wyprawy elewacyjnej od strony zachodniej budynku.

Budynek BS2

27.07.2022

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek BS2

27.07.2022

Montaż domofonów w lokalach mieszkalnych.

Budynek BS2

27.07.2022

Roboty brukarskie od strony zachodniej budynku.

Budynek BS2

30.06.2022

Zewnętrzne prace wykończeniowe zachodniej elewacji budynku.

Budynek BS2

30.06.2022

Tynkowanie ścian klatki schodowej.

Budynek BS2

30.06.2022

Wykonanie podkładów pod posadzki na drugim piętrze.

Budynek BS2

30.06.2022

Roboty brukarskie w zakresie wykonania nawierzchni dróg i miejsc parkingowych.

Budynek BS1

31.05.2022

Zakończenie realizacji projektu zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek BS1

31.05.2022

Wykonanie placu zabaw.

Budynek BS1

31.05.2022

Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu.

Budynek BS1

31.05.2022

Wykonanie oznakowania mieszkań na poszczególnych piętrach.

Budynek BS1

31.05.2022

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek BS2

31.05.2022

Wykonanie warstwy izolacji termicznej stropodachu.

Budynek BS2

31.05.2022

Roboty brukarskie w zakresie wykonania nawierzchni drogi i miejsc parkingowych.

Budynek BS2

31.05.2022

Prace tynkarskie na drugim piętrze.

Budynek BS1

13.05.2022

Zagospodarowanie ogródków lokatorskich.

Budynek BS1

28.04.2022

Zamontowanie drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek BS1

28.04.2022

Zakończenie montażu systemowych paneli aluminiowych wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek BS1

28.04.2022

Prace wykończeniowe części wspólnych budynku.

Budynek BS2

28.04.2022

Prace tynkarskie na piętrze pierwszym.

Budynek BS2

28.04.2022

Montaż rusztowania - przygotowanie do rozpoczęcia prac elewacyjnych.

Budynek BS1

31.03.2022

Prace zewnętrzne wokół budynku. Montaż ogrodzenia ogródków lokatorskich.

Budynek BS1

31.03.2022

Prace wykończeniowe części wspólnych budynku.

Budynek BS1

31.03.2022

Montaż systemowych paneli aluminiowych wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek BS1

31.03.2022

Zakończenie montażu balustrad na klatce schodowej.

Budynek BS2

31.03.2022

Zbrojenie stropu nad trzecim piętrem - wykonanie stropodachu.

Budynek BS2

31.03.2022

Rozpoczęcie montażu stolarki okiennej.

Budynek BS1

28.02.2022

Montaż słupków balustrad balkonowych - elewacja wschodnia budynku.

Budynek BS1

28.02.2022

Montaż słupków balustrad balkonowych - elewacja zachodnia budynku.

Budynek BS1

28.02.2022

Układanie płytek gresowych na korytarzach części wspólnych budynku.

Budynek BS2

28.02.2022

Roboty konstrukcyjne budynku - piętro drugie.

Budynek BS1

31.01.2022

Wykonanie daszków ze szkła bezpiecznego nad balkonami ostatniej kondygnacji.

Budynek BS1

31.01.2022

Szpachlowanie ścian i sufitów części wspólnych budynku.

Budynek BS2

31.01.2022

Murowanie ścian konstrukcyjnych na pierwszym piętrze.

Budynek BS2

31.01.2022

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie szybu windowego.

Budynek BS2

31.01.2022

Prace związane z wykonaniem stropu nad pierwszym piętrem.

Budynek BS1

13.01.2022

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji budynku.

Budynek BS1

13.01.2022

Zakończenie montażu stolarki okiennej.

Budynek BS1

13.01.2022

Prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych. Montaż ościeżnic drzwi wejściowych.

Budynek BS2

30.12.2021

Prace związane z wykonaniem stropu nad parterem.

Budynek BS2

06.12.2021

Wykonanie stropu nad kondygnacją podziemną budynku.

Budynek BS1

06.12.2021

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji budynku.

Budynek BS2

29.10.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod posadzki w piwnicy.

Budynek BS2

29.10.2021

Zbrojenie i szalowanie ścian kondygnacji podziemnej budynku.

Budynek BS1

29.10.2021

Zakończenie montażu stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Wykonanie stropu kondygnacji technicznej.

Budynek BS1

29.10.2021

Wykonanie podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek BS1

29.10.2021

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku - wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Budynek BS2

08.09.2021

Wykop pod budynek.

Budynek BS2

03.09.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykopem pod budynek.

Budynek BS1

03.09.2021

Wykonanie podbudowy drogi wewnętrznej.

Budynek BS1

03.09.2021

Docieplenie zachodnie i północnej elewacji budynku.

Budynek BS1

10.08.2021

Realizacja prac związanych z budową budynku.

Budynek BS1

10.08.2021

Okolica w pobliżu realizowanej inwestycji.

Budynek BS1

10.08.2021

Zakończenie prac związanych z konstrukcją budynku.

Budynek BS1

04.08.2021

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych - piętro III.

Budynek BS1

04.08.2021

Rozpoczęcie montażu stolarki okiennej.

Budynek BS1

02.07.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych - piętro III.

Budynek BS1

02.07.2021

Prace związane z wykonaniem konstrukcji budynku.

Budynek BS1

02.07.2021

Montaż rusztowania - przygotowanie do rozpoczęcia prac elewacyjnych.

Budynek BS1

22.06.2021

Przygotowanie do betonowania stropu nad drugim piętrem.

Budynek BS1

07.06.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych - piętro I.

Budynek BS1

27.05.2021

Prace związane z wykonaniem stropu nad drugą kondygnacją nadziemną - piętro I.

Budynek BS1

07.05.2021

Zbrojenie stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną.

Budynek BS1

05.05.2021

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych parteru.

Budynek BS1

01.04.2021

Zbrojenie stropu nad kondygnacją podziemną budynku.

Budynek BS1

26.03.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod posadzki w piwnicy.

Budynek BS1

05.03.2021

Zbrojenie i szalowanie ścian kondygnacji podziemnej budynku.

Budynek BS1

05.03.2021

Wykonanie dna zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych.

Budynek BS1

05.02.2021

Wykonanie ław fundamentowych pod budynek.

Budynek BS1

18.01.2021

Przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych.